Tổng quan về miễn dịch qua trung gian kháng thể

  • Trang chủ
  • Tổng quan về miễn dịch qua trung gian kháng thể

Tổng quan về miễn dịch qua trung gian kháng thể Miễn dịch qua trung gian kháng thể liên quan đến việc kích hoạt các tế bào B và bài tiết kháng thể khi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. Khi tiếp xúc với các hóa chất được giải phóng bởi các tế bào T trợ giúp được kích hoạt, một tế bào B nhạy cảm sẽ phân chia, tạo ra các tế bào con phân biệt thành tế bào B nhớ và tương bào. Tương bào sản xuất số lượng lớn các phân tử kháng thể. Những kháng thể này là đặc hiệu, và sẽ chỉ nhận ra và tấn công kháng nguyên đã làm nhạy cảm với tế bào B ban đầu. Kháng thể có thể làm bất hoạt hoặc phá hủy kháng nguyên thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Ví dụ, kháng thể có thể liên kết với các mục tiêu kháng nguyên của chúng và tạo thành phức hợp kháng nguyên-kháng thể. Chúng cũng có thể kết tụ các tế bào xâm lấn, tạo thành các cụm kháng thể và độc tố tương đối dễ dàng cho các thực bào tìm thấy và loại bỏ. Một khả năng khác của liên kết kháng thể là kích hoạt các biện pháp phòng vệ không đặc hiệu, chẳng hạn như hệ thống bổ sung hoặc đáp ứng viêm. Các tế bào nhớ B, được sản xuất bởi sự phân chia của các tế bào B kích hoạt, có thể lưu hành cơ thể trong nhiều năm. Giống như các tế bào bộ nhớ khác, các tế bào B nhớ bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng trong tương lai bởi cùng một mầm bệnh.

Nguồn: Blausen Medical Communications, Inc

Tổng quan về miễn dịch qua trung gian kháng thể

Tổng quan về miễn dịch qua trung gian kháng thể Miễn dịch qua trung gian kháng thể liên quan đến việc kích hoạt các tế bào B và bài tiết kháng thể khi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh. Khi tiếp xúc với các hóa chất được giải phóng bởi các tế bào T trợ giúp được kích hoạt, một tế bào B nhạy cảm sẽ phân chia, tạo ra các tế bào con phân biệt thành tế bào B nhớ và tương bào. Tương bào sản xuất số lượng lớn các phân tử kháng thể. Những kháng thể này là đặc hiệu, và sẽ chỉ nhận ra và tấn công kháng nguyên đã làm nhạy cảm với tế bào B ban đầu. Kháng thể có thể làm bất hoạt hoặc phá hủy kháng nguyên thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Ví dụ, kháng thể có thể liên kết với các mục tiêu kháng nguyên của chúng và tạo thành phức hợp kháng nguyên-kháng thể. Chúng cũng có thể kết tụ các tế bào xâm lấn, tạo thành các cụm kháng thể và độc tố tương đối dễ dàng cho các thực bào tìm thấy và loại bỏ. Một khả năng khác của liên kết kháng thể là kích hoạt các biện pháp phòng vệ không đặc hiệu, chẳng hạn như hệ thống bổ sung hoặc đáp ứng viêm. Các tế bào nhớ B, được sản xuất bởi sự phân chia của các tế bào B kích hoạt, có thể lưu hành cơ thể trong nhiều năm. Giống như các tế bào bộ nhớ khác, các tế bào B nhớ bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng trong tương lai bởi cùng một mầm bệnh.

Nguồn: Blausen Medical Communications, Inc

Bình luận

ajax-loader